Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 53
Năm 2022 : 53
Ngày ban hành:
16/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phương hướng chiên lược phát triển của nhà trường, được bổ sung hàng năm

Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bo sung chien lược năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bỏ sung chiến lược

Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/05/2020
Ngày hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip